Yüksek Seçim Kurulunun 140/1 Sayılı Genelgesi

Rize Merkez İlçe Seçim Kurulunun ilgi tarih ve sayılı yazısı ile, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2018 tarihli ve 1183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,   140/1 sayılı Genelgesi ve 295  Nolu Kararının 8 inci maddesi  doğrultusunda, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 27 Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere, seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine yönelik muhtarlık bölgesi askı listelerinin,,  02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08:00'de askıya çıkarılarak, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17:00'de askıdan indirilerek güncelleneceği belirtilmiştir.
1- Bu nedenle;Rize Merkez İlçe Seçim Kurulunun ilgi yazı ve ekindeki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 140/1 sayılı Genelgesi ve 295  Nolu Kararının 8 inci maddesi doğrultusunda;İlçe Nüfus Müdürlüklerince 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi gereğince, 30/04/2018-12/05/2018 tarihleri arasındaki askı  ilanı süresince   iki örnek halinde tanzim edilen adres beyan formların (Form-A) tescil işleminden sonra ibraz edilen eklerin (Elektrik, su, telefon doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerin)  birer örneğinin Kurumdaki dosyasında muhafaza edilerek, birer örneğinin  İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ilgililer tarafından bizzat  teslim edilmesi,
2- Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerin başvurularına belgelerini de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer Nüfus Müdürlüğüne başvurarak adres beyanında bulunabildiklerinden,  başvuruyu alan Nüfus Müdürlüğü tarafından başvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili Nüfus Müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletilmesi.
3- Vekaletname ile yapılacak adres beyanlarında sadece kişinin kendisinin adres naklinin yapılması,   Posta yoluyla yapılan başvuruların kesinlikle kabul edilmemesi,
4- Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç) öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları sonucunda adres değiştirmelerin yapılması,
5- İlçe Nüfus Müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesi ile yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi halinde,baş bir belge istenilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce adres tescil işleminin gerçekleştirilmesi,
6- 02 Mayıs 2018 ve 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İlçe Nüfus Müdürlüklerin (Cumartesi ve Pazar dahil) açık bulundurulması,Seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar esnasında, İlçe Seçim kurulunun  ekte gönderilen ilgi sayılı yazı ve ekleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak, iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi, birlikteliğin sağlanması açısından, iş ve işlemlerin yürütülmesinde tereddüt edilen konularla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem