T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi Toplantısı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde 15/11/2016 tarihinde saat 14:00 ile 17:00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan BİLGETAY tarafından düzenlenen Merkez ve Bağlı İlçe Nüfus Müdürleri toplantısına ilişkin program da;

17-21 Ekim 2016 tarihinde Antalya ili, Kemer İlçesinde yapılan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet içi Semineri konuları ile ilgili bilgi aktarımı. T.C.K.K. yaygınlaştırma Projesi başvuruları kapsamına alınan (Artvin, Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Burdur, Uşak, Yalova ve Aksaray) 10 ilin içinde Rize İlimizin de bulunması nedeniyle; başvuruların alınmasında kişiye özgü Biyometrik verilerin (Parmak izi, damar izi ve el ayası) alınmasında karşılaşılan sorunlar. Randevu ve sıra alınmasında karşılaşılan sorunlar. Başvuruda 1 adet biyometrik fotoğraf ve fotoğraflı resmi bir belgenin istenilmesi, 15 yaşından büyük, 18 yaşından küçük çocukların biyometrik verilerinin alınması ve belgenin imza altına alınması durumları, teslim alacak kişiyi belirleme konuları, 2828 Sayılı Yasa Kapsamında Kurumca başvurulan Kimlik kartı talepleri ve bir aylık yasal süresi içinde anne, baba, veli veya vasi tarafından doğum nedeniyle yapılan başvurularda kart bedelinin alınmaması, İlk defa Değiştirme ve Kayıp nedeniyle yapılan TCKK başvurularında kart bedeli olarak 15.00 TL. İlk defa alınan TCKK kartlarının kayıp olması halinde yapılan başvurularda 30.00 TL ücret alınması gerektiği, başvuruda bilgi işlem ortamına aktarımda dikkat edilmesi gereken konuların anlatımı. Kartın teslimat konuları, teslim edilmemesi halinde yapılacak işlemler. Eski Nüfus Cüzdanlarının Saymanlıklara teslimatı.

Bakanlığın 31/10/2016 tarihli ve E.9984 sayılı yazıları ekinde gönderilen Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bildirimlerinin alınmasında, MERNİS veri tabanına işlenen ve Adres Beyan Modülünde değişiklik yapılması nedeniyle taşınma nedenleri vatandaşa sorularak sistemde belirtilmesi.

Bakanlığın 24/12/2015 tarihli ve 114077 sayılı yazıları ekinde gönderilen Anne-Baba T.C. kimlik Numarası bulunmayan kişilere ait listelerde belirlenen hataların tamamlanması ve İlçe bazında düzeltilmeyen hataların öncelikle bitirilmesi ve sonuçlandırılması konuları. İlçelerdeki sorunlar, görüş çözüm ve öneriler, yapılması gereken konular görüşülmüştür.

 

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem