Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2018 tarihli ve 94274050-900/393 sayılı yazısına istinaden;
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle T.C. Nüfus Cüzdanlarının T.C. kimlik Kartları ile değiştirilmesine 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm illerde başlanmıştır. Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılabilmesi, ulusal ve uluslararası hukuk  alanında sonuç doğuracak projelere sorunsuz olarak geçiş yapılabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için;
Bakanlığın 29/12/2017 tarihli ve 146732 sayılı Bakanlık Onayı ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 02.01.2018 tarihli ve 94274050-900/393 sayılı yazısı gereğince Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personele 02/01/2018-31/10/2018 tarihleri arasında 10 ay fazla mesai yaptırılmasına karar verildiğinden, İlimiz merkez ve Bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri 31/10/2018 tarihine kadar mesai saatleri içinde hafta içi 12:30-13:00 ile 17:00-18:30 saatleri arasında, hafta sonları (cumartesi günleri) ise 09:00-17:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem