Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2017 tarihli ve 94274050-900/19372 sayılı yazısı ve 09/02/2017 tarihli ve 21096 sayılı yazısına istinaden;
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle T.C. Nüfus Cüzdanlarının T.C. kimlik Kartları ile değiştirilmesine 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm illerde başlanmıştır.
T.C. Kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla İl ve İlçe nüfus müdürlüklerimizin, yoğunluklar azalıncaya kadar 07/02/2017 tarihinden geçerli olmak üzere ve 6 ay süre ile hafta içi saat 19:00'a kadar, Cumartesi ve Pazar günleri de saat 09:00-17:00 saatleri arasında İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacağı belirtilmişti ancak,
Bakanlığın 06/03/2017 tarihli ve 35149 sayılı yazıları ekinde gönderilen 06/03/2017 tarihli ve 34849 sayılı Bakanlık Onayı ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 09.05.2017 tarihli ve 70819127111.99/67032 sayılı yazısı gereğince Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personele 01/03/2017-31/08/2017 tarihleri arasında 6 ay fazla mesai yaptırılmasına karar verildiğinden, İlimiz merkez ve Bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri
31/08/2017 tarihine kadar mesai saatleri içinde 19:00 a kadar, hafta sonları (cumartesi günleri) ise 09:00-17:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyouna duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem