Kimlik Kartı ve Uluslar arası Aile Cüzdanı Bedeli

Bakanlığın "Kimlik Kartı ve Uluslar arası Aile Cüzdanı Bedeli" konulu ilgi sayılı yazıları ve 21/12/2016  tarihli  29925 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra no:52) Genel Tebliğin Değerli Kağıtlarla ilgili Tebliği gereğince; Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bedelinin: 16.00 TL, Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bedelinin: 32.00 TL, Aile Cüzdanları bedelinin: 86.00 TL, Mavi Kart  bedelinin: 8.50 TL olduğu bildirilmiştir.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem