İl Müftülük Personeli Evlendirme Yönetmeliği Eğitimi
Rize Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından Rize Müftülüğü’nde görevli personellere eğitim verildi.

03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 2 nci fıkrasına "Dış Temsilciliklere" ibaresinden sonra gelmke üzere "İl ve İlçe Müftülerine" ibaresinini eklenmesi ve ilgili Müftülüklere Evlendirme Memurluğu yetkisinin içişleri Bakanlığının 30/11/2017 tarihli ve 132911 sayılı Onayı ile Evlendirme memurluğu yetkisinin verilmesi nedeniyle; konu ile ilgili olarak 06/12/2017 tarihinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan BİLGETAY tarafından Müftülük personeline Evlendirme Yönetmeliği kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Yapılan eğitimde Evlendirme yetkisi verilen İl Müftülüğü personellerinin Evlendirme işlemlerinin yapılması hakkında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan BİLGETAY tarafından İl Müftülüğü görevlilerine, evlenecek çiflerin müracaatlarının nasıl alınacağı, hangi belgelerin istenileceği, evlendirme dosyasında hangi belgelerin bulunması gerektiği, evlenmenin yaş şartları, sağlık raporu ve evlenme ehliyet raporunun geçerlilik süresi, evlenme kütüğüne işlenmesi, uluslararası aile cüzdanın tanzimi ve evlenme memurunun evlenme töreninide yapacağıkonuşma metnine ilişkinbilgiler aktarıldı.

Programın bitiminde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü hasan BİLGETAY tarafından onaylanan Evlenme Kütüğü ve Evlendirme Uygulama Yönetmeliği kitapçığı İl Müftü Vekili Hakkı GÜR'e takdim edildi.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem