İdari İzinde Nüfusun Açık Bulundurulması

Rize Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün "İdari İzin" konulu yazısı ekinde gönderilen Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16/09/2015 tarihli 69471265-010-06/10381 sayılı Genelgeleri gereğince; Kurban Bayramı tatilinin 23 Eylül 2015 Çarşamba günü saat:13.00'te başlaması nedeniyle, hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için, asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlardaki bütün çalışanların 21 Eylül 2015 tarihinden itibaren iki buçuk gün idari izin sayılması uygun görüldüğünden, İlimiz Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 21-22 Eylül 2015 tarihinde tam gün, 23 Eylül 2015 tarihinde ise saat 13:00 e kadar iş ve işlemlerin yürütülmesi için açık bulundurulacaktır.
Duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem