Hizmet Alımı Kapsamındaki Görev Yapan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi

Müdürlüğümüz Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde hizmet alımı kapsamındaki görev yapan personelin, sürekli işçi kadrosuna geçiş için yapacakları müracaatlarda, 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesinin 8 inci bendi gereğince; ön inceleme ve esas inceleme aşamalarında  gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına dair incelemeleri yapmak, bu tespite ilişkin itirazları karara bağlamak amacıyla, Rize Valilik Makamının 10/01/2018 tarihli ve 411 sayılı Onaylarına istinaden kurulan Tespit komisyonumuzca;

Temizlik hizmeti alımı ihalesi sonucu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında alınan temizlik hizmeti elemanlarından olup, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görev yapan Fatma BÜKEY ve Hızır İlyas AKAY, Ardeşen İlçesi Nüfus Müdürlüğünde görevli Kerem KARAKAYA, Güneysu İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Arzu OKUL, Pazar İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Elif TELATAR, İkizdere İlçe Nüfus müdürlüğünde görevli Elif KILIÇ’ın 11/01/2018 tarihine kadar süresi içerisinde başvurularını yaptıkları, başvurularla ilgili olarak;

Ön incelemede;
Ek-1 sayılı başvuru formu ve Örnek-1 sayılı dilekçeyi imzalayarak diğer belgelerle birlikte kuruma sundukları, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu, usule ilişkin şartlara uyulduğu, istenilen diğer belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz ettikleri,

Esas incelemede;
a) Kurumun yetkili EKAP kullanıcısı tarafından KİK internet sayfasına girilerek işçilerin istihdam edildiği sözleşmenin KHK kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olduğu,
b) İşçilerin personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında, Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı ilçelerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştıklarına dair Sosyal Güvelik Kurumu kayıtlarının incelenmesinde; 375 sayılı KHK’nın Geçici 23. ve Geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair esasların 7. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yaş şartlarını taşımadıkları, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadıkları, 6 kişinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin başvurularının Mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, 12/01/2018-20/02/2018 tarihleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne ait Web sayfası olan www.rizenufus.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Bundan sonra yapılacak sürekli işçi kadrosuna geçirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru durumunun bu siteden ilgililerce takip edilmesi gerektiği, başvurulara ilişkin itirazların 21/02/2018-23/02/2018 tarihleri arasında Tespit komisyonumuza yapılabileceği hususu, 12/01/2018 tarihinde saat:10.00’da imza altına alınmıştır.

 

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem