Doğum Bildirimine İlişkin Duyuru

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 11/12/2017 tarihli ve 137396 sayılı 2017/2 (NVİ) ve 2017/11 (SGB) sayılı 7039 Sayılı Kanunun Uygulamasına ilişkin gönderilen Genelgeleri ile 5490 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde yapılan değişiklik ile Doğum bildirimlerinin, doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilmesi sağlanmıştır. Sağlık kuruluşlarında ve/veya sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumların ilgili sağlık birimince bulunulan yerin Nüfus Müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Bildirimde; doğumun sağlık kuruluşunda veya sağlık personeli nezaretinde olduğunu ispatlayan rapor veya resmi belge ve doğumun tescil edilmesi isteğini belirten form dilekçenin yer alması, sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğum bildirimlerinin ise gebelik sırasında anneyi takip eden tabip ya da sağlık mesleği mensubunca düzenlenecek rapor veya belge ile yapılacağı öngörülmüştür.
Sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumların bildirimi Nüfus Müdürlüğüne sözlü beyanla yapılabilecektir. Ancak sözlü beyanların doğruluğunun mülki idare amirinin emri ile araştırılması zorunlu olduğundan, yapılan araştırma sonuçlanıncaya kadar bu bildirimler aile kütüğüne tescil edilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem