Cumhuriyet Bayramı İdari İzninde Nüfusun Açık Bulundurulması

Rize Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün "İdari İzin" konulu yazısı ekinde gönderilen Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 22/10/2015 tarihli 69471265-010-06/12189 sayılı Genelgeleri gereğince; Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim 2015 Çarşamba günü saat: 13.00'te başlaması nedeniyle, hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için, asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlardaki bütün çalışanların 30 Ekim 2015 tarihinde idari izin sayılması uygun görüldüğünden, İlimiz Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 30 Ekim 2015 tarihinde tam gün  iş ve işlemlerin yürütülmesi için açık bulundurulacaktır.
Duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem