Ad ve Soyadı Değişikliğine İlişkin Duyuru

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 11/12/2017 tarihli ve 137397 sayılı 2017/3 (NVİ) ve 2017/12 (SGB) sayılı ad ve soyadı değişikliğine ilişkin gönderilen Genelgeleri ile adında hece düşmesi, imla hatası ve hatalı yazılım durumları ile, soyadı değişikliklerinde ise soyadı nizamnamesinin 6 ncı maddesi kapsamındaki değişikliklere ilişkin resmi başvurunun bulunduğu yerin Nüfus Müdürlüğüne başvurması gerekmekte. İlgili Nüfus Müdürlüklerince kişilerin talepleri bulundukları il ve ilçe idare kuruluna intikal ettirilerek ilgili kurullar tarafından ad ve soyadına ilişkin talepleri değerlendirildikten sonra alınan kararlar Nüfus Müdürlüklerine bildirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem