6661 Sayılı Kanun ile T.C. Kimlik Kartı Yürürlüğe Girdi

27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi gazeter de yayınlanarak yüyürlüğe giren 6661 sayılı Kanun gereğince; 5490 sayılı Nüfus Hizmetlerini Kanununun 68. Maddesinin 1. fıkrasının b ve c bendleri değiştirilmiş ve 3. fıkrasının a,b,c, bendleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle Doğum, Nüfus Cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanlarının kaybında uygulanan idari birim para cezası yürürlükten kaldırılmış, Evlenme olayını bildirme yükümlülüğünü süresi içerisnde yerine getirmeyenlere yurt içinde Nüfus Müdürlüklerince, Yurt dışında ise dış temsilciliklerce 50 TL, Adres değişikliğini 20 iş günü içerisinde bildirmeyenlere 50 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 1000 TL idari para cezası yurt içinde mülki idare amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerle verilmesi uygun görülmüştür. İdari para cezası uygulaması 27/01/2016 tarihinden itibaren yeni şekli ile uygulanmaya başlanmıştır.

6661 sayılı Kanun gereğince 31/12/2016 tarihine kadar mevcut Nüfus Cüzdanlarının verilmesine devam edilecek olup 01/01/2017 tarihinden itibaren Nüfus Cüzdanı ibaresi T.C. Kimlik Kartı olarak kullanılacaktır. 

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem