26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 26.08.2015 tarihli ve 1542 sayılı Kararı ile;

26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine yönelik muhtarlık bölgesi askı listeleri, 2 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılacak, 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek ve 20 Eylül 2015 tarihinde kesinleştirilmesine karar alındığından,

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 28.08.2015 tarih ve 23447294-121.01-E.76376 sayılı yazısı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 1542 sayılı kararı ve eki 140/I sayılı genelgesi gereğince;

İlimiz Merkez ve bağlısı İlçe Nüfus Müdürlükleri 31 Ağustos – 20 Eylül 2015 tarihleri arasında mesai saatleri ile birlikte hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ve resmi tatil günlerinde “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres” beyanlarına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla açık bulundurulacaktır.

31.08.2015 tarihli 29461 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 31.08.2015 tarihli ve 1557 sayılı kararı ile 140/1 sayılı Genelgenin 8 inci maddesinde yapılan güncelleme ile, seçmenlere kolaylık sağlamak amacıyla;

Yerleşim Yeri Adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer Nüfus Müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan Nüfus Müdürlüğünce de başvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili Nüfus Müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine;

İlgili Nüfus Müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesine karar verilmiştir.

İlimiz Merkez İlçesi ve bağlısı İlçe Nüfus Müdürlüklerince 31.08.2015-10.09.2015 tarihleri arasında alınan Adres Beyan başvuru adedi: 2701

Belirtilen tarihte başka ve İl ve ilçelerde ikamet etmekte olup, 
İlimiz Merkez İlçesi ve bağlısı İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılan Adres Beyan başvuru adedi: 493 

Toplamda: İlimiz ve bağlısı ilçelerde 31.08.2015 - 10.09.2015 tarihleri arasında 3194 adet Adres Beyanı yapılmış olup, İlimiz Merkez İlçesi ve bağlısı İlçe Nüfus Müdürlüklerince belgeler İlçe Seçim Kuruluna bildirilmiştir.
 

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem