2018 Yılı İçin Cüzdan Bedelleri ve İdari Para Ceza Miktarları

2018 YILI CÜZDAN BEDELİ VE İDARİ PARA CEZALARI

Kimlik Kartı Bedeli

18.50 TL

Mavi Kart Bedeli

10.00 TL

Aile Cüzdan Bedeli

98,50 TL

Adres değişikliğini 20 iş günü içinde bildirmeme

58.00 TL

Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunma

1188.00 TL

 

 

 

 

 

 

Para cezasını gerektiren haller ve İdari Para Ceza Miktarları aşağıda açıklanmıştır:

Yurt İçinde

1-   Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, (bu görevlerini bu Kanunda öngörülen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine), Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri,

2-   Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri,

3-   Evlenme olayını, evlenme tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 50,00 TL idari para cezası ile tecziye edilirler.

4-   5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesinde belirtilen Adres beyanı bildirim yükümlülüklerini 20 iş günü içinde yerine getirmeyen kişilere 58,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 1188,00 TL idari para cezası Mülki İdare Amirlerinin kararı ile verilir.

Yurt Dışında

1-   Yurtdışında yabancı makamlar önünde yaptıkları evlenme olayını 30 gün olan bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen vatandaşlarımıza yurtiçinde nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 58,00 TL idari para cezası verilir.

2-   5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesinde belirtilen Adres beyanı bildirim yükümlülüklerini 20 iş günü içinde yerine getirmeyen kişilere, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara Yurtdışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem