2015 Yılı Muhtar Eğitimleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2015 tarihli ve 6030 sayılı talimatları gereğince Rize ili, Merkez ve bağlısı İlçelerinde 20 Nisan 2015 - 20 Mayıs 2015 tarihleri arasında Yetkili İdareler (İl Özel İdaresi ve Belediyeler) tarafından Adres Kayıt Sistemi kapsamında görevlendirilen personellere, evlendirme memurluklarına, köy ve mahalle muhtarlarına düzenlenen program dahilin de İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Hasan BİLGETAY ve ilgili İlçe Nüfus Müdürü tarafından eğitim verilecektir. Yapılacak eğitimde;

1) Adres Kayıt Sistemi kapsamında yerleşim yeri ve diğer adres konuları ile ilgili bilgi aktarılacak,

2) Kimlik Paylaşım sistemi ve bu sisteme muhtarların dahil olması için yapması gereken işlemler ve dahil olmasından sonra belge üretimi konusunda bilgi aktarılacak,

3) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Nüfus mevzuatı ile ilgili konular aktarılacak,

4) Evlendirme Yönetmeliği ve yapılacak evlenmelerde dikkat edilmesi gereken işlemler anlatılacaktır,

5) Numarataj ve Levhalama çalışmaları ile ilgili sorumlu kurumların ve ilgililerin yapacakları işlemler hakkında bilgi aktarılacaktır.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem